(S)åld (L)inje (2022)

2017 kom Moderaterna med förslaget om att sälja ut namnen på tunnelbanestationerna till olika företag och event. Jag har formgett en version av Stockholm tunnelbanekarta med en visualisering över hur tunnelbanan kan komma att se ut 2030.

Kartan/Zinet är tryckt på A2, på ena sidan visas artikeln och på andra sidan visas hela tunnelbanekartan.